ללמוד אנגלית




       



נושא:    בני משפחה 1/38    קרובי משפחה


איך אומרים קרובי משפחה

הפעל לשמיעת אמריקני מבטא את הביטוי



       



Print



English




            



אנא לחצו על הצלמיות כדי לעשות "לייק" ולשתף את הדף.
תודה רבה!



Learn English
© 2014 www.learn-english.co.il